Tinkture

Tinkture su biljni ekstrakti lekovitih biljaka u mešavini alkohola i vode. Jednostavnije su za upotrebu od čajeva i zato se više koriste i samim tim su veće šanse da će se ispoštovati započeta terapija.

88 Comments

  1. Glennlayet
  2. Mib
  3. Glennlayet
  4. Heidiwes
  5. Glennlayet

Leave a Reply