Tinkture

Tinkture su biljni ekstrakti lekovitih biljaka u mešavini alkohola i vode. Jednostavnije su za upotrebu od čajeva i zato se više koriste i samim tim su veće šanse da će se ispoštovati započeta terapija.

Leave a Reply